Voorgevel

 

In 1745 krijgt van Baurscheit de opdracht voor het ontwerp van het stadspaleis van van Susteren. Drie jaar later is de voorbouw met voorgevel grotendeels klaar. De imposante gevel wordt opgetrokken in Duitse Bentheimersteen. De gevel zal lange tijd gekend staan 'een der schoonste, zooniet de schoonste, van al de bijzondere woningen van België”.

 

In de voorgevel zitten de typische karakteristieken van van Baurscheits architectuur: een klassiek symmetrisch schema met een sterk benadrukte middenpartij. Van Baurscheit beheerst als geen ander de regels van de decoratieve vormentaal uit de 18de eeuw. In het middenrisaliet komt de hoofdingang. Het geheel wordt bekroond met een barok kuifstuk vol beeldhouwwerk, de gepaste omkadering voor het wapenschild van de familie van Susteren.

 

De fraaie bewerking van de natuursteen, de strak opgetrokken profielen van de vensters en de sluitsteen in de vorm van een vrouwenhoofd zijn toonbeeld van goede smaak. De beeldhouwwerken met het familiewapen benadrukten de status van de opdrachtgever.